گزارش بررسی عملکرد 20 ساله موسسه و تدوین چشم انداز موسسه تا سال 1401

گزارش بررسی عملکرد 20 ساله موسسه و تدوین چشم انداز موسسه تا سال 1401
موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی بمنظور تدوین برنامه استراتژیک و چشم انداز فعالیت خود در ۱۰ سال آتی با استفاده از تجربه ۲۵ سال فعالیت در حوزه آسیب زدایی اجتماعی و نگهداری، درمان و توانبخشی بیماران مبتلا به اختلالات روانی مزمن، گروهی از متخصصین و پژوهشگران حوزه اجتماعی خارج از موسسه را به کار گرفته است تا ضمن استخراج نقاط ضعف و قوت ۲۰ سال گذشته موسسه (سرای احسان)، برنامه کوتاه و میان مدت موسسه را تدوین نموده و فعالیت آتی خود را با برنامه استراتژیک و چشم انداز مجموعه منطبق نماید. بدیهی است، توسعه و بهبود وضعیت موجود، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و جامع می باشد. از این رو، هدف از طرح تدوین برنامه استراتژیک موسسه، تدوین برنامه توام با انجام مطالعات تطبیقی، تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تدوین استراتژی ها براساس مدل برایسون و روش پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) و بر مبنای هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده است. گروه تحقیقاتی به‌ منظور گردآوری داده‌ها، به بررسی اسناد و مدارک بالادستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان پرداخته و از پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی اثرگذار بر عملکرد موسسه استفاده نموده است. در این پژوهش در ابتدا به بررسی وضعیت موجود موسسه بر مبنای شاخص‌های تدوینی پرداخته شد و فهرست اولیه از وضعیت موجود پس از نهایی شدن در قالب پرسشنامه‌ای برای نظرخواهی از نمونه آماری ارسال و جمع‌آوری گردید. جهت مقایسه و مطالعات تطبیقی از اطلاعات دیگر موسسات و سازمان های مردم نهاد و به منظور تدوین استراتژی ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و آزمون های آماری متناسب استفاده شد. استراتژی‌های موسسه به منظور استفاده از فرصت های روبرو و کاهش ضعف های درونی و برنامه‌ریزی به‌منظور هدایت منابع مالی به مأموریت اصلی موسسه در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود و توسعه ساختارها به منظور تاثیرگذاری اثربخش تر در حوزه شرح وظایف طراحی شده است. آنچه گروه تحقیق بدست آورده است نشان می دهد؛ با توجه به نتایج و یافته های مطالعات، می توان اذعان داشت که موسسه با تکیه بر استراتژی های پیش بینی شده خواهد توانست به اهداف متعالی سازمانی خود دست یابد.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت آخرین اخبار، شماره خود را وارد کنید

سرای احسان

مرکز نگهداری و توانمند سازی بیماران اعصاب و روان

سرای احسان کجاست؟

سرای احسان یک مرکز خیریه مردم نهاد است که به طور شبانه روزی و رایگان از بیماران اعصاب و روان مراقبت می کند و سعی در توانبخشی آنها دارد.

درباره ما بیشتر بخوانید
به دنیای ساده آدم‌های آن‌سوی دیوار بپیوندید

سرای احسان

مرکز نگهداری و توانمند سازی بیماران اعصاب و روان درباره ما بیشتر بخوانید