مددجو: ماندانا

نوع بیماری: BMD-Epilpci

سن: 57 سال تحصیلات: راهنمایی 9 سال ساکن سرای احسان دارای سرپرست
در حال حاضر هزینه های ماندانا برای یکسال مبلغ 1,000,000 تومان می باشد.
0 درصد از هزینه تامین شده است.
نیابت (متوفی شهید)

تفکیک هزینه های مددجو

بیمه عمر و پس انداز
پوشاک

هزینه سالیانه پوشاک هر مددجو
لباس فرم، لباس گرم، کفش و …
23,350,000 تومان

1 تومان
توانمند سازی
خدمات حمایتی
خوراک

میانگین هزینه روزانه 70,325 تومان
میانگین هزینه ماهانه 2,109,750 تومان
میانگین هزینه سالانه 25,317,000 تومان

دارو و درمان

هزینه سالیانه دارو و درمان هر مددجو
داروهای پزشکی و روانپزشکی، درمانگاه و ...
65،000،000 تومان

سفر های زیارتی سیاحتی
مراسم جمعی
داستان

خانوم لپ گلی سرای احسان که همیشه به فکر خوندن زبان انگلیسیه و همیشه با دیدنش به آدم یاداوری میشه که از هر طبقه اجتماعی باشی، بیماری روان می تونه گرفتارت کنه …

patient-help مددجویان انتخابی
X

در حال حاضر مددجویی برای حمایت انتخاب نشده است.