سعید ستاری

سعید ستاری

کارشناسی ارشد مدیریت / 45 سال فعالیت داوطلبانه در حوزه های فرهنگی و حمایت اجتماعی در سازمان های مردم نهاد / از بدو تشکیل نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) بصورت رسمی در پست های مدیریت استان تهران و معاون توسعه مشارکتهای مردمی کشور اشتغال به کار داشته اند

ساعت پاسخگویی