میر طاهر موسوی

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره ششم مجلس شورای اسلامی / شهردار اسبق زنجان

ساعت پاسخگویی