محمود میریان

محمود میریان

معاون اسبق وزیر مسکن و شهرسازی / مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید / عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / منتخب پیش کسوت شهرسازی ایران در سال 1392

ساعت پاسخگویی 9 الی 15