محمود اسماعیلی

محمود اسماعیلی

فارغ التحصیل رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق / دکترای روانشناسی / مدیر واحد کتاب انتشارات سروش سال / بنیان گذار نشهر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران / مدیر مسئول انتشارات فرانگر پارس

ساعت پاسخگویی 9 الی 15