غلام رضا انصاری

غلام رضا انصاری

مدارک دکتری علوم آزمایشگاهی، MPH سالمندی و دکترای مدیریت رفاه اجتماعی / سفیر سابق ایران در بریتانیا، روسیه، ترکمنستان و هند / عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران / نماینده مردم مشهد و کلات در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی / رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور

ساعت پاسخگویی