علیرضاطاهری

علیرضا طاهری

کارشناس امور حقوقی و قضایی / رئیس مرکز توانمند سازی سازمان های غیر دولتی / عضو کنفدراسیون سازمان های غیر دولتی دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد / عضو هیأت مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار / عضو هیأت مدیره مرکز توانبخش معلولین ذهنی / مدیر گروه سازمان های جامعه مدنی در گفتگو های حقوق بشر جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا

ساعت پاسخگویی