اخبار

حسین انواری

حسین انواری

دانش آموخته رشته روانشناسی تا سطح تکمیلی در خارج از کشور / طی دوره آموزش تخصصی مدیریت عالی و استراتژیک / دستیار روانپزشک و سرپرست تیم روانشناسی بخش های بازتوانی مرکز روانپزشکی رازی / فرماندار، معاون وزیر کشور، معاون وزیر مسکن و شهر سازی و رئیس کمیته امداد کل کشور / مدیر موسسه انتشاراتی و مدرس برخی از مراکز دانشگاهی، فرهنگی و آموزشی

17 مرداد 1402

اخبار تصویری

برای دریافت آخرین اخبار، شماره خود را وارد کنید

سرای احسان

مرکز نگهداری و توانمند سازی بیماران اعصاب و روان

سرای احسان کجاست؟

سرای احسان یک مرکز خیریه مردم نهاد است که به طور شبانه روزی و رایگان از بیماران اعصاب و روان مراقبت می کند و سعی در توانبخشی آنها دارد.

درباره ما بیشتر بخوانید
به دنیای ساده آدم‌های آن‌سوی دیوار بپیوندید

سرای احسان

مرکز نگهداری و توانمند سازی بیماران اعصاب و روان درباره ما بیشتر بخوانید