بخش ها

واحد توانبخشی

سرای احسان، امروز عهده‌دار نگهداری، توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن فاقد هویت، بدون سرپرست و یا بدسرپرست است. این مرکز که یک مرکز نگهداری درجه یک از سازمان بهزیستی است، علاوه بر بیماران مستقر، مددکاری خانواده‌های بیماران و همچنین بیماران ترخیص شـده از سرا را برعــهده دارد. این مرکز با ارائه و اجرای طرح‌های نوین ادغام اجتماعی، مانند خانه‌های بین‌راهی، به‌نام خانه‌های احسان و خانه‌های یک‌چهارم راهی و یک‌دوم راهی و همچنین حمایت از بیماران در خانواده‌ها توانسته دستاوردهای مهمی‌ در درمان بیماران روانی به‌دست آورد.

واحد روانشناسی

واحد روانشناسی، قسمت مهم دیگری است که در سرای احسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نقش به سزایی را ایفا می‌نماید. پس از مطالعۀ خلاصۀ پرونده توانخواه در جلسه ارزیابی اولیه حاضر می‌شود و نخستین گام با هدف غربالگری صورت ‌می‌پذیرد. در صورت پذیرش مددجو در سرای احسان و تشکیل پرونده پزشکی و مددکاری، وی در جلسه ارزیابی روانشناختی قرار می‌گیرد. بدین صورت که شرح‌حالی از وی اخذ می‌گردد. درحقیقت، بررسی جامع روانشناختی در یک بازه زمانیِ چند هفته‌ و گاهی چندماهه انجام می‌شود. مددجو، از زمان پذیرش تا هنگام تکمیل پرونده یک یا چندبار در هفته، مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچنین، واحد روانشناسی در انتخاب فعالیت‌هایی متناسب با وضعیت بیمار، بررسی چگونگی پیشرفت درمان و کم و کیف توانبخشی وی پس از شروع درمان به صورت گروهی ایفای نقش می‌نماید. ارائه گزارش ارزیابی به مسئول فنی و روانپزشک، همراهی در درمان و استفاده از آزمون‌ها و ارائه مشاوره در موارد لزوم نیز از دیگر وظایف واحد روانشناسی محسوب می‌شود.

واحد مددکاری

از دیگر واحدهای مشغول به کار در سرای احسان واحد مددکاری است. از جمله وظایف مددکاری پذیرش اولیه بیمار، سوق دادن او و خانواده‌اش به سمت استفاده از منابع و امکانات موجود درجامعه،ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده بیمار و مهیا نمودن آنها با هدف احتمالی ترخیص اشتغال و کاریابی بیمار، رسیدگی به امور خانواده بیماران و پیگیری مشکلات و مسائل حقوقی آنها و خانواده‌شان می‌باشد که از طریق برقراری ارتباط میان مرکز و خانواده صورت می‌گیرد.

واحد بهداشت و درمان

کاردرمانگران به‌عنوان عضوی دیگر از تیم درمان نیز در میزان کاهش یا افزایش توانبخشی روانی هر بیمار، به همراه سایر اعضای تیم درمان حضور دارند. انتخاب مربیان و نظارت بر کار ایشان ، انجام اقدامات مربوط به توانبخشی و  تهیه گزارش میزان پیشرفت توانبخشی بیماران در سرای احسان و ارائۀ آن به تیم درمان از جمله وظایف کاردرمانگران می‌باشد.