درباره ما

تاریخچه موسسه خیریه آسا

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در اسفند ماه سال 1377 با شماره 10947 به منظور رسیدگی به امور محرومان، حرکت در جهت فقرزدائی و ایجاد عدالت اجتماعی، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و آسیب پذیر، ایجاد مراکز نگهداری، درمان و ساماندهی بی خانمانها، معلولین ذهنی و جسمی، سالمندان و بیماران روانی مزمن و همچنین حمایت از افراد توانخواه مانند: کودکان، زنان و ... به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است .
موسسه به عنوان ستادی آسیب زدا عمل نموده و تمامی امور اجرائی خود را از طریق زیرمجموعه های خود به انجام می رساند. بزرگترین زیرمجموعه موسسه، سرای احسان می باشد که در قسمت زیرمجموعه های فعال به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است .

بیشتر بخوانید

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در اسفند ماه سال 1377 با شماره 10947 به منظور رسیدگی به امور محرومان ، حرکت در جهت فقرزدائی و ایجاد عدالت اجتماعی، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و آسیب پذیر، ایجاد مراکز نگهداری، درمان و ساماندهی بی خانمانها، معلولین ذهنی و جسمی، سالمندان و بیماران روانی مزمن و همچنین حمایت از افراد توانخواه مانند کودکان، زنان و ... به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. موسسه به عنوان ستادی آسیب زدا عمل نموده و تمامی امور اجرائی خود را از طریق زیرمجموعه های خود به انجام می رساند. بزرگترین زیرمجموعه موسسه، سرای احسان می باشد که در قسمت زیرمجموعه های فعال به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.

کمتر

منشور اخلاقی

  • افزایش و ارتقا امنیت و عدالت اجتماعی و حرکت در راستای توسعه پایدار به منظور تامین نیازهای اولیه اجتماعی، اقتصادی و روانی اقشار ضعیف و آسیب پذیر
  • کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و آسیب پذیر.
  • ایجاد مراکز نگهداری شبانه روزی برای حمایت از افراد بی خانمانِ ناتوان، سالمندان، بیماران روانی مزمن، انگ زدایی از بیماران روان، معلولان جسمی و ذهنی، کودکان خیابانی بی سرپرست و بد سرپرست، زنان آسیب دیده و معتادان و توانبخشی آنها در راستای تامین بستری امن برای بازگشت مجدد آنها به جامعه.
  • ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی
  • احترام به کرامت انسان ها در سایه ایجاد فضایی توام با احترام متقابل، تخصص گرایی، پاسخگویی، شفافیت، همکاری و تشریک مساعی و نیز مسئولیت پذیری اجتماعی.

 

اهداف موسسه خیریه آسا

  1. حفظ و ارتقاء کرامت انسانی و هویت بخشی به گروههای آسیب پذیر جامعه به منظور توانمند سازی آنان.
  2. حرکت در جهت فقر زدایی و تامین عدالت اجتماعی در گروههای آسیب دیده.
  3. توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی.
  4. کاهش آسیب های اجتماعی.

چشم انداز

موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در ده سال آینده، در راستای احقاق حقوق اولیه اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه، مهم ترین سازمان مردم نهاد و غیردولتی در تلاش برای برقراری عدالت و امنیت اجتماعی و بهداشتی جسمی و روانی خواهد بود. بدین منظور با استفاده از ظرفیت های تخصصی در حمایت از بیماران روان، به عنوان اصلی ترین نهاد در جهت کمک به استیفای حقوق اولیه این قشر و تدوین قوانین و لوایح لازم در مراجع رسمی و دولتی، نقش خود را ایفا خواهد کرد.

بیانیه ماموریت

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، موسسه ای مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل است که در جهت رسیدگی به امور محرومان و حرکت در راستای فقرزدایی، انگ زدایی و تامین عدالت اجتماعی در گروههای آسیب دیده فعالیت می کند.

مجوزهای ملی

پروانه تاسیس

پروانه تاسیس از بهزیستی

پروانه تاسیس

پروانه تاسیس از وزارت کشور

پروانه مسئول فنی

پروانه مسئولیت فنی مجموعه سرای احسان از بهزیستی

پروانه فعالیت

پروانه فعالیت مجموعه سرای احسان از بهزیستی

مجوزهای بین المللی

دریافت گواهینامه NGO Benchmarking

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (آسا) در سال 1387 موفق به دریافت گواهینامه NGO Benchmarking از شرکت بازرسی SGS شد. نشان استاندارد SGS نشان دهنده شفافیت در اعتمادسازی و پاسخگویی است

مقام مشورتی از سازمان ملل متحد

موسسه در اواخر سال 1382 موفق به کسب مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی اجتماعی (ECOSOC) سازمان ملل متحدد گردید.

افتخارات

سازمان بهزیستی

تقدیر و تشکر از موسسه آسا

تقدیر نامه دانشگاه علوم پزشکی رازی

لوح یادبود انجمن مددکاری ایران

لوح توانبخش

جلسه هم اندیشی مدیران مراکز توانبخشی

?>