کاردرمانگران به‌عنوان عضو تیم درمان، در ارزیابی و برنامه‌ریزی توانبخشی روانی متناسب با هر بیمار، به‌همراه سایر اعضای تیم درمان شرکت می‌نمایند. انتخاب مربیان و فعالیت‌های توانبخشی ازجمله وظایف کاردرمانگران است و نظارت بر کار ایشان، تهیه گزارش پیشرفت توانبخشی بیماران در حیطه مربوطه و ارائه آن به تیم درمان برعهده آنها می‌باشد. .مربیان این مرکز وظیفه آموزش حرفه‌ای را در زمینه‌های قالی‌بافی، خیاطی، عروسک‌سازی، هویه‌کاری، حصیربافی، شمع‌سازی ، نقاشی و غیره به بیمارانی برعهده دارند که به پیشنهاد کاردرمان‌گر و با تصویب تیم درمان انتخاب شده‌اند. همچنین به‌صورت دوره‌ای مددجویان این مرکز جهت امور درمانی و افزایش شادابی و تندرستی از سالن‌های استخر استفاده می‌کنند. فوتبال دستی، فوتبال زمین کوچک و سایر فعالیت‌های ورزشی که موجب تخلیه انرژی و نشاط مددجویان می‌شود و به حفظ سلامتی آنها کمک می‌کند نیز در مرکز و تحت نظارت کارشناس ترببیت بدنی صورت می‌گیرد. درهمین ارتباط سالیانه جشنواره‌های ورزشی با شرکت مددجویان سرای احسان و دیگر مراکز مشابه برگزار می‌شود.