درمان و توانبخشی

سرای احسان، امروز عهده‌دار نگهداری، توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن فاقد هویت، بدون سرپرست و یا بدسرپرست است. این مرکز که یک مرکز نگهداری درجه یک از سازمان بهزیستی است، علاوه بر بیماران مستقر، مددکاری خانواده‌های بیماران و همچنین بیماران ترخیص شده از سرا را برعهده دارد. این مرکز با ارائه و اجرای طرح‌های نوین ادغام اجتماعی، مانند خانه‌های بین‌راهی، به‌نام خانه‌های احسان و خانه‌های یک‌چهارم راهی و یک‌دوم راهی و همچنین حمایت از بیماران در خانواده‌ها توانسته دستاوردهای مهمی‌ در درمان بیماران روانی به‌دست آورد. سرای احسان امروز عهده‌دار نگهداری حدود 500 بیمار روانی مزمن است.