در صورتی که علاقمند به مشارکت در فعالیت‌های ترویجی مؤسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی می‌باشید، می‌توانید این فرم را تکمیل نموده و به صورت داوطلبانه ما را یاری نمایید.


 فرم عضویت
 نام و نام خانوادگی :
 نام پدر :
 جنسیت :زن
مرد
 شماره شناسنامه :
 تاریخ تولد : / /
 تحصیلات :
 شغل :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 آدرس :
 پست الکترونیک (ایمیل) :
 تمایل به کمک داوطلبانه به عنوان :نیکوکار
احسان یار