در نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی بیماران سرای احسان

با ما همراه باشید

شماره کارت بانک آینده                       4714  9950  1411  6362                                                        

شماره کارت بانک صادرات                 0356  9002  6919  6037                           

 

                   به نام مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی