دفتر مرکزی مؤسسهخیابان شریعتی- پایین تر از بهار شیراز- ساختمان 401 - طبقه 4 - واحد 14تلفکس:  5-77680260-021

پیامک: 30004627

www.asibdidegan.com

E-mail: info@asibdidegan.com