آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4255
 بازدید امروز : 231
 کل بازدید : 1771389
 بازدیدکنندگان آنلاين : 17

اصطلاحات مرتبط با مسایل اجتماعی و روانی (برگرفته از کتاب فرهنگنامه آسیب های اجتماعی)

 

1. آسيب شناسي:( Pathology)

2. آسيب شناسي اجتماعي :( Social Pathology)

3. آسيب شناسي فرهنگي:( Cultural Pathology)

4. آنومی:(Anomie)

5. آنومی رواني :( Psychological Anomy )

6. ابتلاي همزمان:( Conorbidity )

7. احساس گناه و سلامت رواني: (Guilt feeling and Psychological Health)

8. اختلال رواني: (Mental Disorders)

9. اختلالات رواني و ارتكاب جرم جوانان:( Psychological Disorders & Juvenile Delinquency)

10. اختلال شخصيت نمايش :( Hysterical Personality Disorder)

11. اختلال شخصيت مرزي :( Borderline Personality Disorder)

12. اختلال شخصيت ضداجتماعي(جامعه ستيز) : (Disorder Antisocial Personality)

13. اختلال شخصيت خودشيفته :( Narcissistic Personality Disorder)

14. اختلال شخصيت پارانوئيدي :( Paranoid Personality Disorder)

15. اختلالات ترس مرضي :( Fobia/ Anxiety Disorder)

16. اختلال تفكر :( Disorder of Thought)

17. اختلال وسواسی جبري :( Obsessive- Compulsive Disorder)

18. اختلال شخصيت چندگانه :( Multiple Personality Disorder)

19. ازخودبيگانگي :( Alienation)

20. ازخودبيگانگي روانشناختي : (Psychological Alienation)

21. اسكيزوفرني : (Schizophrenia)

22. اسكيزوفرني و انحرافات : (Schizophrenia & Delinquency)

23. اعتياد : (Addiction)

24. الكليسم : (Alcoholism)

25. الگوهاي رفتاري معتادان : (Pattern of Addicted Behavior)

26. انحراف اجتماعي : (Social Deviance)

27. انحراف از سلامت مطلوب رواني : (Deviation from Ideal Mental)

28. انواع انحراف اجتماعي : (Typology of Social Deviation)

29. بحران هويت : (Identity Crisis)

30. بزهكاري : (Delinquency)

31. بي سازماني شخصيت : (Personality Disorganization)

32. پيشگيري از بزهكاري : (Delinquency Prevention)

33. پيشگيري اوليه : (Primary Prevention)

34. پيشگيري ثانويه : (Secondary Prevention)

35. پيشگيري ثالثيه : (Thirdly Prevention)

36. پيشگيري و رويكردهاي آن : (Prevention & Approaches)

37. پيشگيري از جرم : (Crime Prevention)

38. جرم و اختلال رواني مزمن : (Crime & Mental Disorders)

39. داروهاي آرام بخش، خواب آور و ضداضطراب : (Tranquillizing-Sedative)

40. درمان و فرايند آن: (Process of Remedy/Cure )

41. روان پريشي : (Psychosis)

42. روان رنجوري : (Psychopathy)

43. روان نژندي : (Newosis)

44. سازوكارهاي دفاعي : (Defensive Mechanisms)

45. سركوب روانشناختي : (Psychological Repression)

46. صرع : (Epilepsy)

47. فراموشي : (Psychogenic Amnesia)

48. فرديت باختگي : (Deindividualation)

49. فقر : (Poverty)

50. كژرفتاري اجتماعي : (Social Deviatim)

51. محرك هاي عصبي صناعي : (Industrial Drugs Motive)

52. مشكل اجتماعي : (Social Problem)

53. ميانجي عصبي : (Neurotransmitter)

54. ناهنجاري در رفتار :(Abnormality Behavior)

55. نوراستني : (Neurasthenia)

56. وابستگي رواني : (Psychic Dependency)

57. وابستگي دارويي :( Drug dependency)

58. وسواس عملي : (Compulsion)

59. وسواس فكري : (Obsession)

60. ونداليسم: (Vandalism)

61. همگون سازي :( Homogenization)

62. همنوايي: (Conformism)

63. هنجار: (Norm)

64. همرنگي با جماعت : (Conformity)

65. هيستري : (Hysteria)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.