وظایف  مدیر عامل بر اساس اساسنامه

هيأت مديره مي تواند از بين خود يا خارج يكنفر شخص حقیقی را به مديريت عاملي مؤسسه انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد .

1. مدير عامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده هيأت مديره محسوب شده و از طرف هيأت مديره يا مؤسسه حق امضاء را دارد .

2.  مدير عامل مي تواند به تعداد مورد نياز و با تصويب هيأت مديره ، معاون داشته باشد.

3. مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و حق امضاء خود را در چار چوب آئين نامه هاي مصوب هيأت امناء و با تأييد هيأت مديره به كاركنان مؤسسه تفويض نمايد .

4. مدير عامل بجز جلساتي كه دستور آن انتخاب و عزل مدير عامل باشد ، بعنوان دبير و بدون حق راي در جلسات هيأت امناء شرکت می نماید .

5. اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .


 سمت­ها (1392-1367):

1.  عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

2.  نایب رییس شبکه امان (AMAN)، شبکه مراکز توانبخشی قربانیان شکنجه در خاورمیانه و شمال افریقا

3.  عضو هیأت مدیره انجمن ملل متحد ایران

4.  عضو شورای تحکیم بنیان خانواده

5.  رئیس مرکز توانمندسازی سازمانهای غیردولتی تهران

6.  نائب رئيس تشکلهاي غيردولتي استان تهران

7.  عضو شورای علمی پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

8.  مشاور رئیس کل دادگستری تهران در امور حقوق بشر

9.  رئیس مرکز تحقیقات دادسرای تهران

10. نماینده دادستان تهران در امور شهرداری ها

فعالیت­ها:

 

1. چهار دوره شرکت در کميسيون حقوق بشر و نوزده دوره شرکت در شورای حقوق بشر- سازمان ملل متحد (نشستهاي 61 و 60، 59، 58 کمیسیون و نشستهای اول تا بیست و چهارم شورا)،

2. شرکت در کنفرانس تبعيض، نژادي، نژادپرستي و بيگانه ستيزي (دوربان) در آفريقاي جنوبي،

3. شرکت در کنفرانس تروريسم و نقش جوانان (مالزي)،

4. شرکت در کنفرانس جامعه اطلاعاتي (سوئيس)،

5. مدیر تیم سازمان­های غیردولتی ایران در  اجلاس جهانی توسعه پایدار، ریو+20 (برزیل)

6. عضو تیم غیردولتی گفتگوهای حقوق بشری ايران و اتحاديه اروپا،

7. مسئول برگزاري دوره آموزش حقوق بشر ويژه سازمانهاي غيردولتي،

8. مسئول برگزاري دوره آموزش حقوق بشر ويژه جوانان،

9. مسئول برگزاري دوره هم انديشی قضات در ايران،

10. مسئول برگزاري دوره آموزش حقوق بشر ويژه مديران دولتي در کرمان،

11. مسئول برگزاری و هماهنگ کننده دوره های آموزشی استانی / تشکلهاي غيردولتي استان تهران،

12. مسئول برگزاری دوره آموزشی حقوق بشر ویژه قضات عالی رتبه ایران (2 فاز در ایران و ژنو)،

13. مسئول برگزاری دوره های مختلف در خصوص خشونت های خانگی / با همکاری دادگاه خانواده،

14. مسئول برگزاری دوره آموزش حقوق بشر در محاکم قضائی،

15. مسئول برگزاری دوره های توان­افزایی سازمان­های مردم نهاد در استانها (اردبیل، کرمان، یزد، کرج، شیراز، اصفهان، مازندران، ایلام، ...)

16. مسئول برگزاری دوره آموزش حقوق بشر در دادگاه­ها،

17. عضو طرح گروهی برنامه عمران ملل متحد با عنوان: « ظرفیت سازی ملی برای ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت»،

18. مدیرمسئول نشریه مدافعان (سازمان دفاع از قربانیان خشونت)،

19. انتشار 5 کتاب منبع شناسی حقوق بشر با موضوعات: حقوق زنان، حقوق کار، منع شکنجه، آزادی بیان، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،

20. سازماندهی و شرکت در دوره آموزشی دانشگاه ناتینگهام برای همیاران دادگاه خانواده،

21. مدیر پروژه انتشار کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی» راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای قضات، دادستان­ها و حقوق­دانان تدوین شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر و کانون بین­المللی وکلا

22. شرکت در سایر  اجلاس­های متعدد دیگری در حوزه بین الملل و همچنین برگزاری دوره هاي مختلف آموزشي و پژوهشي در رابطه با حقوق بشر و مناسبت­هاي مختلف حقوق بشري در ايران در کارنامه کاری ایشان قرار دارد.